Vem bestämmer över ditt liv … egentligen?

Få ord är så laddade som pengar. Många tycker att pengar visar vem vi är, vad vi kan och hur lyckade vi är. Hur galet är inte det? Sen när är ett betalningsmedel synonymt med vårt värde som människor? Under hela mitt vuxna liv har jag gjort vad jag förväntats göra. Från en uppväxt i en […]