För företag

Talaruppdrag, föreläsningar och seminarier

Som entusiastisk, eftertraktad talare och föreläsare, har Mia lett föreläsningar och seminarium för ett stort antal företag och organisationer. 

Presentationer och utbildningsmaterial skräddarsys utifrån din organisations specifika behov och levereras med intelligens, medkänsla, humor och stil! 

Köp boken idag och bli ekonomiskt starkare, tryggare och friare!

Ekonomi-PT:ns handbok för kvinnor