Financial Life Plannings logotype

Villkor

Villkor for kurser, kursmaterial och presentationsvideor

Financial Life Planning Sweden AB äger rättigheterna till det material du tycker om som deltagare, dina rättigheter till materialet är begränsade i enlighet med villkoren i denna sammanfattning.

Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller på annat sätt tillhandahålla annat material tillgängligt för Financial Life Planning Sweden AB i våra kurser (med undantag för gratispriser). Det är inte heller tillåtet att ändra eller manipulera materialet som nås genom både våra gratiskurser eller andra kurser.

Dessa restriktioner gäller för allt material som publiceras av Financial Life Planning Sverige AB.

När du deltar i en kurs är innehållet skyddat av upphovsrätt och du får tillgång till innehållet för personlig, icke-kommersiell användning.

Du får inte använda det material du får tillgång till på ett sådant sätt att det bryter mot vår upphovsrätt eller något annat sätt som vi har godkänt. Det innebär att du inte får modifiera, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, publicera, överföra, översätta, sälja, använda eller distribuera på något sätt eller i något format (t.ex. e-post eller data) allt material som du får tillgång till från oss.

Kopiering, delning eller uppladdning av material för delning på Internet (både i stängt och stängt) anses vara stöld, och i sådana fall kommer händelsen att rapporteras till polisen.

Du har dock rätt att ladda ner och skriva ut material och sidor för personlig icke-kommersiell användning, förutsatt att upphovsrätt och andra rättigheter inte kränks.

Share This